Sanke skjell selv

Det finnes mange skjell og vesener man kan sanke selv, fra fjæra eller havet.

Hjerteskjell

Viste du at med skjell så må du være obs på noen ting. Virus(Norovirus og andre omgangsykevirus) og de tre algegiftene DSP – Diarrhetic shellfish poisoning, PSP – Paralytic shellfish poisoning som gir dirarè sykdommer og paralyse ved lammelser som påvirker nervesystemet og ASP – Amnesic shellfish poisoning som skader hjernecellene og gir varig hukommelsestap.

Derfor er det anbefalt og bruke Blåskjellvarselet til Mattilsynet aktivt ved sanking av skjell, for og være på den sikre siden. Det er også anbefalt og sanke så nært teststedene som mulig, men lokale forekomster av virus og alge gifter kan forekomme. Derfor bør man alltid sanke fra steder der man vet at det er god gjennomstrømning i vannet og langt unna havner, bosettinger og kloakkutslipp. Følger man disse forholdsreglene er man stort sett trygg og kan nyte skjell med god samvittighet.

Strandsnegler

Er blåskjellprøvene trygge kan man også trygt sanke Hjerteskjell, O-skjell, Kamskjell, Knivskjell, Flatøsters osv

“Forekomster av giftige alger kan være lokal. Mattilsynet oppfordrer derfor folk til å sanke skjell så nært uttaksstedene som mulig.”

De som høster til eget bruk må selv ta ansvar og nødvendige forholdsregler for å unngå å bli syke.

For giftene DSP og PSP er blåskjell en god indikatorart. Hvis blåskjellene er fri for gift, viser erfaringen at andre arter (flatøsters, o-skjell, kamskjell, hjerteskjell osv.) også er fri for gift. Det forutsetter at skjellene plukkes i næheten av uttaket for blåskjellprøvene, og på samme dyp.

For kamskjell vet man imidlertid at det hovedsakelig er giften ASP som er kritisk. ASP er en gift som produseres av blant annet algen Pseudonitzschia, og gir hukommelsestap (amnesi) i tillegg til forskjellige problemer med fordøyelsen.

Kamskjell

Kamskjell er mer mottakelige enn blåskjell for denne giften, og blir mer giftige enn blåskjell i det samme området.

I Norge har det vært svært lite problemer med ASP, men dersom det finnes høye verdier av algen som produserer ASP i et området, vil det også være sannsynlig at kamskjellene i det området er giftige.

Ved funn av ASP langt over faregrensen vil Mattilsynet gå ut og advare spesielt mot dette.

Blåskjell

Når det er sakt, så er de egentlig bare og sanke med god samvittighet, Kysten vår bugner av gode råvarer og flere bør benytte seg av dem. Bare husk og sank bærekraftig, dvs ikke rensk et helt område for skjell.

Kilder: Dykking.no og Blåskjellvarselet

Published by V.F.O

30åring med aner fra Gildeskål, bosatt i Bodø med mann og barn. Oppvokst i fjæra og jobber for tiden som sjømathandler. Ønsker og inspirere, motivere og vise at sjømat trenger ikke være vanskelig eller kun fisk og skalldyr.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: