Tang & tare

Tang og tare er ekte supermat og grønnsaker fra havet. Tang og tare er makroalger og består av brunalger, grønnalger og rødalger. Tang og tare inneholder nesten alt et menneske trenger. Alt fra vitaminer, mineraler, sporstoffer, fiber, karbohydrater, proteiner, omega 3 og 6 i tillegg til proteiner! Ja, med tang og tare får du i deg det du trenger. I tillegg til at de fleste artene på både godt og vondt inneholder store mengder jod. Kalsium, magnesium, sink, kalium, selen og fosfor.

Jod i tang og tare

I Norge er det mer vanlig med jodmangel enn for mye, men er du gravid, ammende eller har problemer med skjoldbruskkjertelen bør du begrense inntaket eller kontakte lege før bruk.

Det er i hovedsak brunalgene sukkertare, stortare og fingertare som inneholder høye jod nivåer. Skal disse benyttes i større mengder anbefales det og blansjere/skolde den i 2-3 minutter før bruk. På denne måten er det bevist at inntil 90% av jod nivået fjernes, men dette varierer veldig etter art, årstid sankested osv. Fingertare inneholder i tillegg høye nivåer av uorganisk arsen og bør derfor brukes med forsiktighet.

Les mer om jod i tang og tare i Sunnhetsbladets sin artikkel

Ny rapport om mattrygghet med tang og tare fra Mattilsynet, i samarbeide med de andre nordiske landene. “A nordic approach to food safety risk management of seaweed for use as food”

Næringsinnhold på tang og tare i Havforskningsinstituttets Sjømatdata

Nofima sin forskningsrapport «Utfordringer knyttet til prosessering og analyse av norsk tare, med fokus på sukkertare og butare» engelsk versjon

NRK artikkelen «Meiner det ikkje er nokon fare med tare: – Kan erstatte salt»

NRK artikkelen “Tang og tare blir stadig meir populært på matbordet”

Under oppdatering.